Kerst met Canto di Donne

January 12, 2017

Op Tweede kerstdag hebben we de viering in de H. Judocuskerk te Hernen muzikaal opgeluisterd. Samen met de mensen in de kerk zongen we traditionele kerstliederen. Andere gezangen nodigden meer uit tot stilte, bezinning, sfeervol luisteren. Het Bijbelverhaal over de H. Stefanus, de 1ste martelaar binnen het Christendom, was aanleiding te preken over de (on)vrijheid die er is in de wereld als het gaat om uitkomen voor je waarden, je geloof, je overtuigingen. De Blijde Boodschap van naastenliefde en een licht-zijn-voor-elkaar kan alleen maar uitgedragen worden als mensen de durf hebben, maar ook de vrijheid nemen om te zeggen: 'Hier ben ik!"

 

Citaat uit de overweging van pastor Annemarie Gooiker: "Met de geboorte van Jezus laat God zich zien in het eenvoudige leven en zegt daarmee: 'Hier ben ik!' Laat ons dan ook blijven vertellen en blijven zingen: 'Hier ben ik!' Ik: die het kwetsbare licht in de wereld behoeden wil en verspreiden, dwars tegen het geweld, de terreur, verwoeste steden, honger en ziekte in. Opdat het aardse en heilige elkaar ontmoeten en mensen heel worden". 

 

En heel toepasselijk zongen de zangeressen van Canto di Donne 'Laat mij maar zingen' van Huub Oosterhuis: "Zolang de aarde nog rond is en vrede een vierkante cirkel, laat mij maar zingen!"

Please reload

Recent Posts

September 6, 2017

January 12, 2017

Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
Follow Us